Turun postikeskus

Turun postikeskus sijaitsee n. 2 km keskustasta Naantaliin päin. Uudisrakentamisella haluttiin löytää tienvarsimaisemaa arkkitehtonisesti eheyttävä ratkaisu: naapurirakennuksiin postikeskus liittyy julkisivumateriaalillaan, punatiilellä. Arkkitehtonisesti rakennus muodostuu selkeästä päämassoista, jota on rytmitetty kontrastoivin, kevein lasituksin.

Asiakas: Posti- ja telelaitos

Sijainti: Saukonojankuja 1, Turku

Projektin kesto: 1985-89

Laajuus: 12000 m², 66000 m³

turun_postikeskus_001turun_postikeskus_002  turun_postikeskus_003 turun_postikeskus_004 turun_postikeskus_005 turun_postikeskus_006

Postikeskus muodostuu korkeasta teollisuushalliosasta (lajittelukeskus) ja matalasta toimistosiivestä. Matalan siiven alakerrassa alunpitäen sijaitsivat ulkomaanpostin, henkilökunnan sosiaali- sekä tullin tilat, ja toisessa kerroksessa valokuilun ympärillä koulutushuoneet ja työpaikkaruokala keittiöineen sekä hallintotilat neuvotteluhuoneineen ja ulkoparvekkeineen. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa postikeskus koki useita toiminnallisia muutoksia sekä tilantarpeen, kuljetusmuotojen yms. suhteen.

Halliosan runko on elementtirakenteinen ja sandwich-elementit tiililaattapintaisia. Työnjohto- ja henkilökuntatilat toteutettiin teräsrakenteisina. Lajitteluhallin eteläsivulle ja Naantalin tien puoleiselle sivulle rakennettiin lastaussillat ja teräsrakenteiset lastauskatokset, joissa ristikkorakenteet on ripustettu teräsmastoihin. Laajan autokatoksen kantavat teräsristikot on nostettu vesikaton yläpuolelle.

Kaupunkikuvallisesti merkittävin teema on lajitteluhallin korkea, muurimainen seinäpinta, joka on jäsennetty tasarytmisesti lasitiilikentin ja pystysuuntaisin, seinän tasosta ulostyöntyvin ja katolle kääntyvin siroin lasierkkerein. Tiilipinnan yksinkertaista muurimaisuutta kontrastoi lasierkkerin herkkyys.

Postikeskukseen on tehty sittemmin muutoksia ja laajennuksia ja postitoimistosiiven tiilipinta on 2000-luvulla rapattu.

Julkaisut: Teräsrakenne 1/1990, Tiili 3/1990