Turun Kaupunginteatteri

Turun kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennushanke on esimerkki modernin rakennuksen suojelusta ja korjaukseen ja laajentamiseen liittyvän problematiikan ratkaisusta. Laajennustyö on kaupunkikuvallisesti haasteellinen teatterin keskeisen ja näyttävän sijainnin vuoksi Aurajoen rannalla. Työssä esiin nousivat modernin arkkitehtuurin suojelukysymykset sekä uuden laajennusosan liittäminen olemassa olevaan siten, että laajennuksella on oma karaktäärinsä samalla kun alkuperäisen osan identiteettiä suojellaan.

Asiakas: Turun kaupunki

Sijainti: Itäinen Rantakatu 14, Turku

Valmistumisvuosi: 2017

Laajuus: 9500 m² (vanha osa), 4700 m² (laajennusosa)

Turun kaupunginteatteri (arkkitehdit Aarne Hytönen, Risto-Veikko Luukkonen ja Helmer Stenroos, kilpailuvoitto 1956) valmistui 1962 Turun sydämeen Aurajoen varrelle, osaksi modernia monumentaaliympäristöä, keskeiseen osaan Aurajoen kulttuurimaisemaa. Arkkitehtuuriltaan teatteri edustaa 1950-luvun lopun konstruktivismia. Dramaattisesti kadun ja joen äärelle toiseen kerrokseen sijoitettu lämpiö on näkyvällä tavalla osa julkista ulkotilaa ja urbaania jokimaisemaa.  Kaupunkikuvallisten ja arkkitehtonisten ansioidensa vuoksi teatteri on kaavassa suojeltu.

Teatteri toteutettiin aikanaan tiukalla budjetilla, ja lisätilojen tarve tuli ajankohtaiseksi jo kymmenen vuotta valmistumisen jälkeen. Rakennuksen täytettyä 50 vuotta aloitettiin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu.

Projekti painottui laajennusosan sovittamiseen vaativaan maastoon ja olevaan teatterirakennukseen, toiminnallisen monimuotoisuuden ratkaisemiseen, talo- ja teatteritekniikan uusimiseen sekä kaupunkikuvallisiin aspekteihin. Hankesuunnitteluvaiheessa LPR-arkkitehdit kartoitti nykyiset tilat ja puutteet sekä laati tarveselvityksen, tilaohjelman ja luonnossuunnitelman yhteistyössä teatterin henkilökunnan sekä tilaajan eli Turun kaupungin kiinteistölaitoksen kanssa. Varsinainen rakennussuunnittelu aloitettiin 2013, ja rakentaminen sisätilojen tyhjentämisellä ja purkutyöllä 2015.

Teatteria ja jokimaisemaa täydennettiin alkuperäiseen arkkitehtuuriin sopeutuvalla tavalla niin, etteivät käytön kannalta välttämättömät muutokset muodosta kaupunkikuvan kannalta tarkoitustaan tärkeämpää elementtiä. Uudisosat Volter Kilven kadun, Aleksis Kiven aukion ja Itsenäisyyden aukion puolella muodostavat uuden ajallisen kerrostumansa. Täydentävä massoittelu on suoraviivaisen yksinkertaista ja monumentaalista, detaljiikka minimalistista ja valittu julkisivumateriaali, cor-ten-teräs voimakasta ja ajan ja säätilojen myötä muuntuvaa. Julkisivumateriaalille haluttiin oma luonteensa, joka kuitenkin intensiivisen ja maanläheisen värinsä kautta on sukua alkuperäiselle terracotta-tiililaattajulkisivulle. Julkisivuvalaistuksella haettiin kaupunkikuvaan teatterilavastukselle ominaista draamaa.

Vanhan päänäyttämön yhteyteen lisättiin takanäyttämö lavasteiden vaihtoa varten. Laajennukseen sijoitettiin uusi teatterisali. Tuotantotilat ajanmukaistettiin: laajennukseen sijoitettiin uusi metalli- ja puutyöverstas, maalaamo, puvustamo ja verhoomo. Myös liikenne, tavaraliikenne ja pysäköinti ja järjestettiin uudelleen. Massiivinen uusi talo- ja esitystekniikka sovitettiin olemassa oleviin rakenteisiin tietomallinnusta sekä pistepilvitekniikkaa hyödyntäen.

Teatterin alkuperäisosa korjattiin alkuperäistä näkemystä, materiaaleja ja muodonantoa kunnioittaen. Alkuperäinen kalustus sekä ovet ja ikkunat kunnostettiin. Sisäänkäyntiarkadin ja jokinäkymän äärelle sijoitettiin kahvila ja toimisto-osaan aukion äärelle ravintola. Aleksis Kiven aukio uudistettiin ja aktivoitiin mm. kesäisin hyödynnettävällä ulkoravintolla. Samassa yhteydessä Volter Kilven katu päätettiin muuttaa kävelykaduksi.

Uudistetun teatterin juhlaensi-iltaesityksenä nähtiin syyskuussa 2017 Stingin musikaali ”Viimeinen laiva”.

www.turku.fi/teatteri