Technobothnia, Vaasa

Vaasan teollisuushistoriaan merkittävästi liittyvän Thesleffin Kutomohallin alkuperäistoiminnan päätyttyä kauniit hallirakennukset jatkoivat elämäänsä korkeakoulujen tekniikan tutkimuskeskuksena. Kulttuuri- ja teollisuushistoriallisesti arvokas kokonaisuus säilytti muutostyössä kaupunkikuvallisen asemansa ja arkkitehtonisen hahmonsa. Uusi talotekniikka sovitettiin tilallinen ilme ja detaljiikka säilyttäen.

Asiakas: Valtion kiinteistölaitos

Sijainti: Palosaari, Vaasa

Projektin kesto: 1993-96

Laajuus: 12000 m², 64500 m³

technobothnia_001 technobothnia_002 technobothnia_003 technobothnia_004  technobothnia_006 technobothnia_007 technobothnia_008 Model Model Model

Vaasalainen teollisuusmies A.A. Levónin merkittävin hanke oli Waasan Puuvilla Manufaktuuri oy:n puuvillatehtaan perustaminen vuonna 1857. Ensimmäiset rakennukset suunnitteli yhtiön johtokunnan jäsen, lääninarkkitehti C.A. Setterberg uusgoottilaiseen tyyliin. Fr. Thesleffin suunnitelmien mukaan rakennettiin vuonna 1892 tehtaan Kutomohallin vanhin osa, jota sittemmin laajennettiin pariin otteeseen. Puuvillatehtaan toiminta loppui 1980. Tyhjilleen jääneeseen kutomohalliin sekä viereiseen sekoittamorakennukseen on sijoitettu Vaasan yliopiston, Vaasan teknillisen oppilaitoksen ja Vasa yrkesinstitut – Vasa tekniska yrkeshögskolanin yhteinen tekniikan tutkimuskeskus.

Puuvillatehtaan rakennukset muodostavat yhdessä työväenasuntojen kanssa valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden, jonka arvo on rakennuskannan kerroksellisuudessa ja teollisuushistoriassa. Kokonaisuus on suojeltu myös asemakaavassa. Rakennushistoriallisesti arvokkain osa on kutomohalli ja sen sahakatto valurautapilarien kannattamine puisine palkistoineen.

Korjaus- ja muutostyön päätavoite oli saada aikaan kutomokonehallia vastaava tunnelma ja palauttaa tilapäisrakenteilla jaettu tehdashalli alkuperäistä vastaavaksi avoimeksi tilaksi. Laboratoriot on erotettu toisistaan ja käytäväalueista mahdollisimman matalilla, avonaisilla teräsrakenteisilla jako- ja verkkoseinillä.

Kutomohallin tunnusomainen kattomaailma puupalkistorakenteineen säilytettiin; katto lämpöeristettiin ja vahvistettiin lumikuormia varten katon sisään asennetuin teräksisin primääripalkein, joihin puupalkisto tukeutuu. Kattopalkiston säilyttäminen puhtaana tekniikasta edellytti ilmanvaihtotekniikan sijoittamista kaksoislattian alapuolelle, josta ilma ohjataan säännöllisesti sijoitettujen terästornien kautta tilaan ja kattoikkunoita kohti. Torneihin sijoitettiin myös sähkön, kaasun ja paineilman jakelu.

Vanhojen teollisuusrakennusten keskelle palautettiin torimainen sisäpiha purkamalla työpajarakennus.

Technobothnia palkittiin vuonna 1996 Valtion kiinteistölaitoksen Vuoden rakennushankkeena.

www.technobothnia.fi

julkaisut: Arkkitehti 2/1997