Paraisten kirkko

Suomalaiset keskiaikaiset kivikirkot erottuvat maailman arkkitehtuuriperinnössä selkeästi omaleimaisena kokonaisuutenaan. Näiden kirkkojen restaurointityöt muodostavat LPR-arkkitehdeilla oman erityisosaamisalueensa, jossa pääosa on arvokkaan historiallisen ja kulttuurihistoriallisen aineksen säilyttämisessä tuleville polville. Samaa päämäärää edistää myös toiminnallinen ja tekninen parantaminen. Haasteena on huolehtia näiden arvorakennusten historiallisen ja rakennustaiteellisen integriteetin säilymisestä: uusi voi olla uutta mutta vanhan edessä väistyvää.

Asiakas: Paraisten seurakuntayhtymä

Sijainti: Kirkkoesplanadi 3, Parainen

Projektin kesto: 2009-11

Laajuus: 830 m², 8700 m³

paraisten_kirkko_005 paraisten_kirkko_002 paraisten_kirkko_003 paraisten_kirkko_004  paraisten_kirkko_006 paraisten_kirkko_007 paraisten_kirkko_008 paraisten_kirkko_009 paraisten_kirkko_010 paraisten_kirkko_011 paraisten_kirkko_012

Paraisten kivikirkon vanhimmat osat ovat 1200-luvulta, jolloin paikalla sijainneeseen, nykykirkkoa edeltävään puukirkkoon rakennettiin kivirakenteinen sakaristo. Sakaristo on osa nykyisen kivikirkon itäpäädyssä edelleen sijaitsevaa ns. suomalaista kirkkoa. Nykyinen kirkko on rakennettu pian sakariston rakentamisen jälkeen.

Kirkkotila on keskiaikaisista kirkoistamme hienoimpia ja rakentamisen laatutaso on ollut erittäin korkea. Kirkon runkohuone on suurikokoinen, ulkomitoiltaan 35,7m x 19,3m. Malliltaan se on pseudobasilika: keskilaiva on sivulaivoja korkeampi. Holvistoa kannattavat kahdeksankulmaiset tiilipilarit. Interiöörissä tiilipinta on näkyvässä roolissa, myös monipykäläiset arkadikaaret ja yksinkertaisemmat vyökaaret ja holviruoteet ovat tiiltä. Kirkon seinien ja holviston maalaukset sijoittuvat vain tiettyihin osiin rakennusta. Kokonaisuuteen liittyy vielä 1400-luvun lopulla valmistunut asehuone sekä 1700-luvun puolivälissä rakennettu luuhuone.

Korjaustavoitteet hankkeessa painottuivat teknisten järjestelmien uusimiseen ja toiminnallisiin parannuksiin mm. huomioimalla esteettömyysvaatimukset. Seinä- ja kattopinnat puhdistettiin ja joitakin pintoja uusittiin tarpeen mukaan. Esineistö luetteloitiin ja sille laadittiin konservointiohjelma. Kirkon paloturvallisuutta parannettiin asentamalla kirkon ullakolle kuivasprinkler-sammutusjärjestelmä sekä uusimalla palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät. Myös kirkon sähköasennukset, valaistus sekä äänentoistojärjestelmä uusittiin.

www.ltsrk.fi/kirkot-ja-kappelit/181-paraisten-kirkko