Mynämäen Pyhän Laurin kirkko

Suomalaiset keskiaikaiset kivikirkot erottuvat maailman arkkitehtuuriperinnössä selkeästi omaleimaisena kokonaisuutenaan. Näiden kirkkojen restaurointityöt muodostavat LPR-arkkitehdeilla oman erityisosaamisalueensa, jossa pääosa on arvokkaan historiallisen ja kulttuurihistoriallisen aineksen säilyttämisessä tuleville polville. Samaa päämäärää edistää myös toiminnallinen ja tekninen parantaminen. Haasteena on huolehtia näiden arvorakennusten historiallisen ja rakennustaiteellisen integriteetin säilymisestä: uusi voi olla uutta mutta vanhan edessä väistyvää.

Asiakas: Mynämäen seurakunta

Sijainti: Kirkkokatu 3, Mynämäki

Projektin kesto: 2009-11

Laajuus: 1140 m²

Mynämäen kirkkoMynämäen kirkkoMynämäen kirkkomynamaen_kirkko_001 mynamaen_kirkko_002  mynamaen_kirkko_004 mynamaen_kirkko_005

Mynämäen kirkko

mynamaen_kirkko_010Mynämäen kirkko  mynamaen_kirkko_008 mynamaen_kirkko_009Mynämäen kirkko   mynamaen_kirkko_012 mynamaen_kirkko_013 mynamaen_kirkko_014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mynamaenkirkko3

Mynämäen Pyhän Laurin kirkko on rakennettu vuosien 1425 – 1440 välisenä aikana. Keskiaikainen kivikirkko peruskorjattiin ja restauroitiin vuosina 2009 – 2011. Korjaustarpeet painottuivat toisaalta teknisten järjestelmien uusimiseen ja toisaalta toiminnallisten parannusten aikaansaamiseen.

Merkittävässä osassa olivat kirkon interiöörin muutostarpeet, kuten alttarin ja kuorin uudelleen järjestely, valaistus, pintojen uusiminen sekä esineistön konservointi. Myös palo- ja henkilöturvallisuutta parannettiin. Kirkon sähköasennukset, valaistus sekä äänentoisto- ja hälytysjärjestelmät uusittiin.

Toiminnallisia kohennustarpeita olivat alttarin ja kuorin muutostyöt, wc-, siivous- ja teknisten tilojen rakentaminen, asehuoneen ja tornihuoneen muuttaminen lämpimiksi tiloiksi, sakariston uudelleen kalustaminen sekä urkulehterin toisen poistumisportaan rakentaminen. Samalla kirkkoon palautettiin lankkulattia.

mynamaenkirkko

Triumfikrusifiksi siirrettiin pohjoisseinältä alkuperäiselle paikalleen kuorin etureunan tasalle. Kuorialueen lattiatasoa laskettiin yhdellä askelmalla. Kuorin, sakariston ja asehuoneen lattiat laatoitettiin käsinlyödyillä tiililaatoilla (Horns Tegelbruk).

Rakennuksen sisätilat maalattiin ja kalkittiin kauttaaltaan lukuun ottamatta keskilaivan neljää holvia, joiden keskiaikaiset maalaukset otettiin esiin paksun rappauskerroksen alta. Maalaukset ovat ainutlaatuisia, eikä niitä ole koskaan korjailtu eikä vahvistettu.

Paanukatto tervattiin, ja asennettiin vesikourut ja syöksytorvet. Tornin puuverhoukset ja ulko-ovet maalattiin. Kaikki ikkunat peruskorjattiin ja maalattiin.

 

www.mynamaenseurakunta.fi