MS-keskus, Masku

Maskun neurologinen kuntoutuskeskuksessa yhdistyvät asiallisuus ja viihtyisyys: rakennuskokonaisuuden on oltava toiminnallisesti sujuva ja helpotettava käyttäjiensä elämää ja työtä samalla kun se on myös väliaikainen koti. Nämä näkökohdat ovat ohjanneet useassa eri vaiheessa rakennetun ja laajennetun kuntoutuskeskuksen suunnittelua.

Asiakas: Suomen MS-liitty ry.

Sijainti: Vaihemäentie 10, Masku

Projektin kesto: 1985-88, 1993, 1996, 2003

Laajuus: m²

ms-keskus_001  ms-keskus_002 ms-keskus_003 ms-keskus_004Model

Maskun kuntoutuskeskus on Suomen ainoa neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus. Keskuksessa on 87 majoituspaikkaa ja vuosittain sitä käyttää noin 1300 kuntoutuspotilasta. Henkilöstöä keskuksessa on noin 100.

Kuntoutujien käytössä ovat monipuoliset terapia- ja liikuntatilat: viherterapiatila, fysioterapia- ja liikehoidontiloja, lymfatila, ympäristöhallintalaitehuone, pyörätuolisovitustila, puutarhaterapia-alue, kuntosali sekä sauna- ja allasosasto. Keskukseen kuuluvat myös toimintaterapiatilat. Siihen sijoittuu myös Suomen MS-keskuksen toimitilat. Kaikki tilat ovat esteettömiä.

Kuntoutuskeskuksen alkuperäinen osa (15000 m³) valmistui 1988, 1. laajennusvaihe (3500 m³) 1993, 2. laajennusvaihe (4400 m³) 1996 ja 3. laajennusvaihe vuonna 2003. Keskukseen on tehty toiminnan edellyttämiä muutoksia vuosina 2006-2011. Monivaiheinen suunnittelu- ja toteutusprosessi ilmentyy rakennuksen sormimaisena tilajäsennyksenä.

www.kuntoutuskeskus.fi