Rakentamisen ruusu 2017 kunniamaininta Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaukselle

Helsingin rakennusvalvonta myöntää vuosittain palkinnon hankkeelle, joka toteuttaa tai edistää esimerkillisesti rakennusvalvonnan tarkoitusperiä. Rakentamisen Ruusun avulla nostetaan esille kohteita ja henkilöitä, jotka ovat edistäneet rakentamisen kulttuuria. Tunnustus jaetaan joko rakennukselle, korjaukselle, selvitykselle tai suunnitelmalle. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita.

LPR-arkkitehdit Oy:n suunnittelema Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaukselle myönnettiin kunniamaininta. Hanke edustaa modernin arkkitehtuurin merkkiteoksen restaurointia, jossa alkuperäisratkaisut ja nykyaikainen tekniikka on sovitettu taidokkaasti yhteen.

Lisää tietoa hankkeesta:

www.ark-lpr.fi/helsingin kaupunginteatteri