Esteetön Suomi – palkinto 2019 Pauno Narjukselle

Arkkitehti Pauno Narjukselle on myönnetty Esteetön Suomi -palkinto 2019 työstään yhdenvertaisten ympäristöjen edistämisestä uudis- että korjausrakentamisessa. Palkinnon myöntää Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö: “Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin. Palkinto myönnetään sääntöjen mukaisesti toiminnalle tai kohteelle, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden ja/tai saavutettavuuden toteutumista.
Lisää palkinnosta: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/