Esteetön Suomi – palkinto 2019 Pauno Narjukselle

Arkkitehti Pauno Narjukselle on myönnetty Esteetön Suomi -palkinto 2019 työstään yhdenvertaisten ympäristöjen edistämisestä uudis- että korjausrakentamisessa. Palkinnon myöntää Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö: “Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin. Palkinto myönnetään sääntöjen mukaisesti toiminnalle tai kohteelle, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden ja/tai saavutettavuuden toteutumista.” Lisää palkinnosta: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/

Kansalliskirjaston peruskorjaukselle Euroopan Unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 erityismaininta

Vuonna 1840 valmistunut rakennus on osa Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa Helsingin empireklassisistista Senaatintoria. Rakennus on suojeltu moninkertaisesti, mm. rakennussuojelulailla vuonna 2005. Kansalliskirjasto on Suomen vanhin yliopistollinen kirjasto. Sen tehtävänä on koota, säilyttää ja suojata suomalaista kirjoitettua kulttuuriperintöä ja tuoda se suuren yleisön ja tutkijoiden saataville fyysisesti ja digitaalisesti. Suojelumääräykset, rakennuksen symbolinen arvo, historia, materiaalien arvo ja merkitys kaupunkikuvassa asettivat vaatimustason rakennuksen kaikkien aikojen laajimmalle restaurointityölle. Tehtävänä oli säilyttää rakennus alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kirjastona ja sovittaa rakennukseen uutta kirjastotekniikkaa. Kansallinen kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri tuli säilyttää kokonaisuudessaan sekä antaa tuleville kävijöille mahdollisuus kokea Engelin suunnittelema tilasarja. On arvioitu, että kaikkiaan puolet käytettävissä olevista suomalaisista restauroijista työskenteli kirjastotyömaalla jossain korjaustyön vaiheessa. Julkisivut korjattiin Okulus oy:n suunnitelmien mukaan 2011-12, ja LPR-arkkitehtien suunnittelema laaja korjaustyö toteutettiin vuosina 2013–2015. Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnon erityismainintoja (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award: Special Mention) jaettiin tänä vuonna 12 hankkeelle 11 eri Euroopan maahan. Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintöyhdistysten liitto, joka toimii 40 maassa Euroopassa. Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland ry (EuNoF). Europa Nostran päätapahtuma European Heritage Congress järjestettiin itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi toukokuussa 2017 Turussa. Europa Nostran englanninkielinen lehdistötiedote: http://www.europanostra.org/2018-eu-prize-for-cultural-heritage-europa-nostra-awards-special-mentions/

Rakentamisen ruusu 2017 kunniamaininta Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaukselle

Helsingin rakennusvalvonta myöntää vuosittain palkinnon hankkeelle, joka toteuttaa tai edistää esimerkillisesti rakennusvalvonnan tarkoitusperiä. Rakentamisen Ruusun avulla nostetaan esille kohteita ja henkilöitä, jotka ovat edistäneet rakentamisen kulttuuria. Tunnustus jaetaan joko rakennukselle, korjaukselle, selvitykselle tai suunnitelmalle. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita. LPR-arkkitehdit Oy:n suunnittelema Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaukselle myönnettiin kunniamaininta. Hanke edustaa modernin arkkitehtuurin merkkiteoksen restaurointia, jossa alkuperäisratkaisut ja nykyaikainen tekniikka on sovitettu taidokkaasti yhteen. Lisää tietoa hankkeesta: www.ark-lpr.fi/helsingin kaupunginteatteri

Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaus ehdolle Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon 2017 saajaksi

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää vuosittain Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon, jonka tarkoituksena on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Palkinto jaetaan nyt neljättä kertaa. Esiraati on valinnut vuodelle 2017 neljä finalistia, joista LPR-arkkitehtien suunnittelema Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaushanke on yksi. Muut finalistit ovat Tarton Paavalinkirkko, Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus sekä  Roihuvuoren ala-aste. Palkinnon saajan valitsee OP Ryhmän pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen. Voittaja julkistetaan 2. lokakuuta. Lisää tietoa hankkeesta ja kilpailusta: www.ark-lpr.fi/helsingin kaupunginteatteri www.arkkitehtuurinfinlandia.fi