Turun Kaupunginteatteri

Turun kaupunginteatterin korjaus- ja laajennushanke on esimerkki modernin rakennuksen suojelusta ja korjaukseen ja laajentamiseen liittyvän problematiikan ratkaisusta. Laajennustyö on kaupunkikuvallisesti haasteellinen teatterin keskeisen ja näyttävän sijainnin vuoksi. Työssä esiin nousevat modernin arkkitehtuurin suojelukysymykset sekä uuden laajennusosan liittäminen olemassa olevaan siten, että laajennuksella on oma karaktäärinsä samalla kun alkuperäisen osan identiteettiä ja integriteettiä suojellaan. Tämän vuoksi vuoropuhelu ja yhteistyö Museokeskuksen sekä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa on osa suunnitteluprosessia.

Asiakas: Turun kaupunki

Sijainti: Itäinen Rantakatu 14, Turku

Projektin kesto:

Laajuus: 9500 m²(vanha osa), 4700 m² (laajennusosa)

Turun kaupunginteatterin rakennus on valmistunut 1962. Sen suunnittelivat arkkitehdit Aarne Hytönen, Risto-Veikko Luukkonen ja Helmer Stenroos.  Rakennus sijaitsee Turun kaupungin sydämessä, Aurajoen varrella ja se on kaavassa suojeltu. Rakennus toteutettiin aikanaan tiukalla budjetilla ja lisätilojen tarve ja tilojen muutostarpeet tulivat ajankohtaisiksi jo kymmenen vuotta uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen. Rakennuksen täytettyä 50 vuotta aloitettiin kaupungin puolesta peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu. LPR-arkkitehdit toteutti tarveselvityksen ja luonnossuunnittelun hankesuunnitelmaa varten. Suunnitelmassa kartoitettiin nykyiset toimitilat ja niiden puutteet sekä laadittiin tilaohjelma yhteistyössä käyttäjien kanssa. Laajennus- ja korjaustyön painopisteet ovat laajennusosan sovittamisessa olemassa olevaan teatterirakennukseen ja vaativaan maastoon, toiminnallisen monimuotoisuuden ratkaisemissa, talotekniikan uudistamisessa ja kaupunkikuvallisissa aspekteissa. Tuotantotilat ajanmukaistetaan: laajennusosaan sijoitetaan uusi metalli- ja puutyöverstas, maalaamo sekä puvustamo ja verhoomo. Laajennukseen sijoitetaan myös uusi teatterisali. Lisäksi päänäyttämön yhteyteen lisätään tilaa lavasteiden vaihdolle. Laajennuksesta johtuen myös liikenne-, pysäköinti- sekä tavaraliikennejärjestelyt suunnitellaan uudelleen. Teatterin talotekniikka ajanmukaistetaan. Rakennuksen alkuperäinen kalustus sekä ovet ja ikkunat inventoidaan suunnitteluprosessia varten. Suunnitelmaa on havainnollistettu asema- ja pohjapiirrosten lisäksi 3d-havainnekuvilla. Pistepilvitekniikkaa hyödynnetään teatterirakennuksen mallinnuksessa. www.turku.fi/teatteri