Mynämäen Pyhän Laurin kirkko

Mynämäen kirkkoMynämäen kirkkoMynämäen kirkkomynamaen_kirkko_001 mynamaen_kirkko_002  mynamaen_kirkko_004 mynamaen_kirkko_005

Mynämäen kirkko

mynamaen_kirkko_010Mynämäen kirkko  mynamaen_kirkko_008 mynamaen_kirkko_009Mynämäen kirkko   mynamaen_kirkko_012 mynamaen_kirkko_013 mynamaen_kirkko_014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mynamaenkirkko3

Mynämäen Pyhän Laurin kirkko on rakennettu vuosien 1425 – 1440 välisenä aikana. Keskiaikainen kivikirkko peruskorjattiin ja restauroitiin vuosina 2009 – 2011. Korjaustarpeet painottuivat toisaalta teknisten järjestelmien uusimiseen ja toisaalta toiminnallisten parannusten aikaansaamiseen.

Merkittävässä osassa olivat kirkon interiöörin muutostarpeet, kuten alttarin ja kuorin uudelleen järjestely, valaistus, pintojen uusiminen sekä esineistön konservointi. Myös palo- ja henkilöturvallisuutta parannettiin. Kirkon sähköasennukset, valaistus sekä äänentoisto- ja hälytysjärjestelmät uusittiin.

Toiminnallisia kohennustarpeita olivat alttarin ja kuorin muutostyöt, wc-, siivous- ja teknisten tilojen rakentaminen, asehuoneen ja tornihuoneen muuttaminen lämpimiksi tiloiksi, sakariston uudelleen kalustaminen sekä urkulehterin toisen poistumisportaan rakentaminen. Samalla kirkkoon palautettiin lankkulattia.

mynamaenkirkko

Triumfikrusifiksi siirrettiin pohjoisseinältä alkuperäiselle paikalleen kuorin etureunan tasalle. Kuorialueen lattiatasoa laskettiin yhdellä askelmalla. Kuorin, sakariston ja asehuoneen lattiat laatoitettiin käsinlyödyillä tiililaatoilla (Horns Tegelbruk).

Rakennuksen sisätilat maalattiin ja kalkittiin kauttaaltaan lukuun ottamatta keskilaivan neljää holvia, joiden keskiaikaiset maalaukset otettiin esiin paksun rappauskerroksen alta. Maalaukset ovat ainutlaatuisia, eikä niitä ole koskaan korjailtu eikä vahvistettu.

Paanukatto tervattiin, ja asennettiin vesikourut ja syöksytorvet. Tornin puuverhoukset ja ulko-ovet maalattiin. Kaikki ikkunat peruskorjattiin ja maalattiin.

 

www.mynamaenseurakunta.fi