Rakentamisen Ruusun 2016 kunniamaininta

Helsingin rakennuslautakunta on myöntänyt Kansalliskirjaston peruskorjaukselle  Rakentamisen Ruusun 2016 kunniamaininnan. Kunniamaininnat jaettiin peruskorjauksen kolmelle suunnittelijalle: pääsuunnittelija Pauno Narjukselle (LPR-arkkitehdit Oy) sekä LVI-suunnittelusta vastanneille Henrik Finnelle ja Niko Lipposelle (Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy). Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Koskinen ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki luovuttivat tunnustukset 10. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa.

Perustelut kunniamaininnalle:

Kunniamaininta myönnettiin Engelin kauneimpana työnä pidetyn kirjastorakennuksen oivaltavasta ja pieteetillä suunnitellusta peruskorjauksesta.

Kansalliskirjaston peruskorjaus on ollut lukuisten toimijoiden yhteistyö, jolla taattiin instituution säilyminen ja kirjaston arkkitehtuuri. Merkittävässä roolissa on pääsuunnittelijan lisäksi ollut Museovirasto. Kohteen talotekniikan uusiminen tilojen laajennuksen sekä uusien iv-konehuoneiden rakentamisen yhteydessä on ollut poikkeuksellisen haastava tehtävä. Uusitun talotekniikan on samalla edellytetty sopeutuvan täydellisesti arkkitehtuuriseen kokonaisuuteen. Kirjaston kupolissa on alkuperäisen rakenteen vuoto-ongelmia korjattu uuden ilmanvaihdon painesuhteilla.