Palvelut

LPR-arkkitehtien tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia ja luotettavia suunnittelupalveluita. Tavoitteen saavuttamiseksi henkilökunnan ammattitaitoa, teknistä osaamista ja suunnittelumenetelmien ajanmukaisuutta kehitetään jatkuvasti. Erityistä huomiota kiinnitetään projektin hallintaan, aikataulujen noudattamiseen sekä suunnitelmien luotettavuuteen ja seurantaan. Toimiston palveluksessa on yhteensä 17 ammattilaista, joista valitaan kuhunkin hankkeeseen kokemukseltaan sopivimmat.